MENU

Staj Programı Başvuru Formu


Kişisel Bilgiler

/

Var
  
Aktif Kullanıyorum
Yok

/

/ /
Yabancı Dil Bilgisi
No Dil Okuma Yazma Anlama Öğrendiği Kurum
Bilgisayar Bilgisi
No Program Adı Sertifika Durumu Aktif Program
Kullanım Durumu
P. Uygulama/ Kullanım Puanı Öğrendiği Kurum
Sağlık Bilgisi

Var
Yok

Var
Yok

Var
Yok

Kullanıyorum
Kullanmıyorum

Var
Yok
Sicil Bilgisi
Var
Yok
Staj Bilgisi

Meslek Lisesi
Ön Lisans
Lisans

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi

Laboratuvar
Çevre Hizmetleri

  • Şirketin gizlilik, tarafsızlık, doğruluk ilkelerine uyulması şartı,
  • İzinsiz ölçüm-analizlere, müdahale etmeme şartı,
  • İzinsiz ofis, uygulamalı saha stajlarında, çevre hizmetlerine ve pazarlamaya dair hiçbir evrak, bilginin kopyalanmaması şartı,
  • Staj süresince iş yerinde ve stajla ilgili uygulama sahalarında olası iş kazalarının sorumluluğunun başvurana ait olduğu şartı,
  • Aykırı davranışlarda, yasal sonuçların kabulü şartı.
Formda beyan edilen, bilgilerin doğruluğunu ve “STAJ KABUL ŞARTLARI “ nı okudum. Kabul ediyorum.

Başvuru Formunu Gönder
Temiz Çevre İçin İzçev