MENU

EMİSYON ve İMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Hava Kalitesi ve Gürültü Ölçüm Birimimiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne istinaden işletmelerde çevre iznine esas ve kontrol amaçlı emisyon ve imisyon ölçümleri yapılmaktadır.


Sanayi tesisleri, büyük ve küçük ölçekli işletmelerden kaynaklanan emisyon (baca gazı) ve imisyon (Ortam Toz, Çöken Toz, vb)ölçümleri kalibrasyonlu, doğrulama kontrolleri yapılan modern cihazlarımızla deneyimli teknik personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Sanayi tesisleri için emisyon ile imisyon ölçümleri, çevre izinlerine, yıllık emisyon kontrollerine uygun olarak yapılmaktadır.


Yapılan analiz ve ölçümlere ait sonuçlar; tüm Resmi kurumlarca kabul edilen ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun ilgili rehber dokümanları doğrultusunda ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerinde istenilen formatta hazırlanarak raporlanmaktadır.

 

 Deney Alanı (Testing Field) : Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Sabit Kaynak Emisyonları - Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini (20-1000 mg/m³ ) TS ISO 9097
Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini- Gravimetrik Metot TS ISO 12141
Nem Probu ile Nem Tayini
( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)
İŞLETME İÇİ METOT
(İZÇEV /H -02/2010)
Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini : Bacharach Yöntemi TS 9503
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini
Ön İşlem:Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
(dichloromethane, 1,1-Dichloroethane, Trans-1,2 dichloroethene, 2,2- dichloropropane, Bromochloromethane, Chloroform, 1,1,1- trichloroethane,
1,1- Dichloropropene, Benzene, Trichloroethylene, 1,2- Dichloropropane, Toluene,1,1,2-Trichloroethane, Tetrachloroethene, 1,3-dichloropropane,
1,2–dibromoethane, Chlorobenzene, 1,1,1,2 –tetrachloroethane, ethylbenzene, (m+p) xylene, o- xylene, styrene, 1,1,2,2- tetrachloroethane, Isopropilbenzene,
1,2,3- trichloropropane, bromobenzene, 2- chlorotoluene, n- propylbenzene,
4- chlorotoluene, 1,3,5- trimethylbenzene, tert- butylbenzene,
1,2,4- trimethylbenzene, 1,3 –dichlorobenzene, sec- butylbenzene,
1,4- Dichlorobenzene,4- isopropyltoluene,1,2- Dichlorobenzene,
n- butylbenzene, 1,2- dibromo-3- chloropropane, 1,2,4-trichlorobenzene, Hexachloro - 1,3-butadiene, 1,1-Dichloroethene, Dibromomethane, Bromodichloromethane, 1,2-Dichloroethane, 1,3- Dichloropropene,
1,2,3-Trichlorobenzene, bromodichloromethane)
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC MS Dedektör ile
TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı Organik Bileşiklerin Gaz Kromotografi Metodu İle Tayini
Ön İşlem:Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
(dichloromethane, 1,1-Dichloroethane, Trans-1,2 dichloroethene, 2,2- dichloropropane, Bromochloromethane, Chloroform, 1,1,1- trichloroethane,
1,1- Dichloropropene, Benzene, Trichloroethylene, 1,2- Dichloropropane, Toluene,1,1,2-Trichloroethane, Tetrachloroethene, 1,3-dichloropropane,
1,2–dibromoethane, Chlorobenzene, 1,1,1,2 –tetrachloroethane, ethylbenzene, (m+p) xylene, o- xylene, styrene, 1,1,2,2- tetrachloroethane, Isopropilbenzene,
1,2,3- trichloropropane, bromobenzene, 2- chlorotoluene, n- propylbenzene,
4- chlorotoluene, 1,3,5- trimethylbenzene, tert- butylbenzene,
1,2,4- trimethylbenzene, 1,3 –dichlorobenzene, sec- butylbenzene,
1,4- Dichlorobenzene,4- isopropyltoluene,1,2- Dichlorobenzene,
n- butylbenzene, 1,2- dibromo-3- chloropropane, 1,2,4-trichlorobenzene, Hexachloro - 1,3-butadiene, 1,1-Dichloroethene, Dibromomethane, Bromodichloromethane, 1,2-Dichloroethane, 1,3- Dichloropropene,
1,2,3-Trichlorobenzene, bromodichloromethane)
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC MS Dedektör ile
EPA Metot 18
Sabit Kaynak Emisyonlarında Ağır Metallerin Tayini
Antimon(Sb), Arsenik(As), Baryum(Ba), Berilyum(Be) Kadmiyum(Cd), Krom(Cr), Kobalt(Co), Bakır(Cu), Kurşun(Pb), Manganez(Mn), Civa(Hg), Nikel(Ni), Selenyum(Se), Gümüş(Ag), Talyum(Tl), Çinko(Zn)
Ölçüm: ICP-OES/ICP-MS
EPA Metot 29
Halojen (HCl, HF) Emisyonlarının Tayini
Ölçüm: İyon Kromatografisi Metodu
EPA Metot 26 A
Rutubet (nem) Tayini EPA Metot 4
Sabit Kaynak Emisyonları - Oksijen (O2) ve Karbonmonoksit (CO) Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
Karbondioksit (CO2) Tayini
Ölçüm: Hesaplama Metodu
TS ISO 12039
Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit
( NOx) Emisyonlarının Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
EPA CTM 022
Sabit Kaynak Emisyonları - Kükürtdioksidin (SO2)Kütle Derişiminin Tayini TS ISO 7935
Sabit Kaynak Emisyonları – Bacalarda Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi
S Tipi Pitot Tüpü ile
TS ISO 10780
Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında
Toz Emisyon Miktarının Tayini
EPA Metot 5
Sulfirik Asit (H2SO4) Buharı, Sülfürtrioksit
(SO3) ve Kükürtdioksit (SO2) Miktarının Tayini
Titrimetrik Metot
EPA Metot 8

 

Deney Alanı (Testing Field) İmisyon (Çevre Havası)

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini : Gravimetrik Metot EPA 40 CFR 50 App J-M
Çöken Toz Tayini : Gravimetrik Metot TS 2341

 

Temiz Çevre İçin İzçev