MENU

İZÇEV ÇEVRE LABORATUVARI

İzmir ili Çevre Koruma Vakfı Kuruluşu olan İZÇEV, TÜRKAK tarafından,  "TS EN ISO / IEC 17025" standardına göre akredite bir laboratuvardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği' ne" ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği'ne", göre yetkilendirilmiş olup test ölçüm ve analizleri, bu kuruluşların yönetmeliklerine uygun yapmaktadır.
Temiz Çevre İçin İzçev