MENU

ATIK, KATI ATIK ve ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ

İlgili Mevzuatlar;

  • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Laboratuvarımız ilgili mevzuatlar kapsamında atık ve arıtma çamuru analizlerini ve numune alımlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş olarak yapabilmektedir.

Bu kapsamda parametrelerimiz;

Deney Alanı (Testing Field) : Arıtma Çamuru

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma
TS EN ISO 5667-13
Arsenik(As), Antimon(Sb), Baryum(Ba), Bakır(Cu), Kadmiyum(Cd), Krom(Cr), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Molibden(Mo), Selenyum(Se), Çinko(Zn), Civa(Hg) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm : ICP-MS Metodu
SM 3030 K
SM 3125 B
pH Tayini
Ön İşlem : Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Elektrometrik Metot
TS EN 12457-4
TS EN ISO 10523
Arsenik(As), Antimon(Sb), Baryum(Ba), Bakır(Cu), Kadmiyum(Cd), Krom(Cr), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Molibden(Mo), Selenyum(Se), Çinko(Zn)) Tayini
Ölçüm: ICP-OES Metodu
TS EN ISO 11885
 
Civa(Hg) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot – Talimat 020.08 (EPA200.7 ‘den uyarlanmıştır.)
 

 

Deney Alanı (Testing Field) : Atık

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Katı Atıklardan Numune Alma
TS 12090
Arsenik(As), Antimon(Sb), Baryum(Ba), Bakır(Cu), Kadmiyum(Cd), Krom(Cr), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Molibden(Mo), Selenyum(Se), Çinko(Zn), Civa(Hg) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm : ICP-MS Metodu
TS EN 12457-4
SM 3030 K
SM 3125 B
pH Tayini
Ön İşlem : Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Elektrometrik Metot
TS EN 12457-4
TS EN ISO 10523
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Ön İşlem : Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 2540 C

 
Arsenik(As), Antimon(Sb), Baryum(Ba), Bakır(Cu), Kadmiyum(Cd), Krom(Cr), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Molibden(Mo), Selenyum(Se), Çinko(Zn)) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
TS EN 12457-4
TS EN ISO 11885

 
Civa(Hg) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
TS EN 12457-4
İşletme İçi Metot – Talimat 020.08 (EPA200.7 ‘den uyarlanmıştır.)

 
Florür, Klorür, Sülfat Tayini
Ön İşlem : Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm : İyon Kromatografi Metodu
TS EN 12457-4
SM 4110 B

 
Fenol İndeksi Tayini,
Ön İşlem : Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm : Spektrometrik Metodu
TS EN 12457-4
SM 6227 ISO 6439

 

 

Temiz Çevre İçin İzçev