MENU

,

Kalite Politikamız


Kalite politikasının amacı, laboratuvarımızın analiz ve ölçüm faaliyetlerinin güvenilirliğini arttırmak, sürekliliğini sağlamak, müşterilerine doğru ve tarafsız hizmet vererek ihtiyaçlarını giderebilmektir.

  • Yönetim Kurulu, çevre analizleri ve ölçümleri yapmakta olan laboratuvarımızın çevre mevzuatı kapsamındaki faaliyet alanımızı kapsayan yönetmelikleri ve TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” Standardının gereklerini karşılayan bir düzeyde, yasal zorunlulukları yerine getirmeyi taahhüt eder.
     
  • Yönetim Kurulu, personelinin eğitimine ve gelişimine destek verici her türlü imkan ve kaynağı yaratarak laboratuvarımızda iyi mesleki ve teknik uygulamaların yapılmasını, müşteriye verilen hizmetin kalitesinin sürekliliğini kalite kontrol süreçleri ile etkinleştirmeyi taahhüt eder.
     
  • Yönetim Kurulu, personelinin düşünce ve davranışlarıyla uygar, özgüveni gelişmiş bir yapıya sahip olarak analiz ve ölçümlerde uzmanlaşmayı, tarafsızlığı, güvenilirliği kendisine prensip edinen, eğitimine ve gelişimine destek verici her türlü imkan ve kaynağı yaratarak laboratuvarımızda iyi mesleki ve teknik uygulamaların yapılmasını, müşteriye verilen hizmetin kalitesinin sürekliliğini kalite kontrol süreçleri ile etkinleştirmeyi taahhüt eder.
     
  • Şirket Yönetim Kurulu müşterilerin hiçbir şekilde zarara uğramaması için analiz ve ölçüm sonuçları hakkında, gizli bilgi ve tescilli hakların korunmasını sağlayacak düzenlemeleri işleterek gizlilik ilkesine uyacağını ve sürekliliği sağlayacağını taahhüt eder.
Temiz Çevre İçin İzçev