MENU

,

Kuruluşumuz


İZÇEV ÇEVRE LABORATUVARI

Çevre Koruma Vakfının bir diğer kuruluşu olan İZÇEV A.Ş. Çevre Laboratuvarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi’ni alarak Bakanlıklarca Yeterli kılınmıştır. 

Ayrıca 2005 yılından itibaren TÜRKAK tarafından Akreditasyon Sertifikası ile akredite edilmiş bir laboratuvar olup uluslararası standartlarda hizmet vermektedir.

Laboratuvar faaliyet alanlarımız;

  • Su ve Atıksu Numune Alımı ve Analizi
  • Atık Yağ Numune Alımı ve Analizi
  • Atık, Katı Atık, Arıtma Çamuru Numune Alımı ve Analizi
  • Toprak Numunesi Alımı ve Analizi
  • Emisyon (Baca gazı) ve İmisyon Ölçümü
  • Gürültü Seviyesi ve Akustik Ölçümleri

Faaliyet alanlarımız arasında yer alan tüm ölçüm, test ve analizlerimiz, Akreditasyon ve Yeterlik kapsamında, yasal şartlara ve ilgili standartlara uygun olarak yapılmaktadır. İZÇEV Çevre Laboratuvarı, ilgili yönetmeliğinin 23. maddesinde yer alan hüküm uyarınca, Kamu Laboratuvarlarının sahip olduğu %10 indirim hakkını tüm ölçüm ve analiz hizmetlerinde kullanma yetkisini elde etmiştir.

 

Temiz Çevre İçin İzçev