MENU
SİZİ ARAYALIM

ATIK YAĞ ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olarak, atık yağ numuneleriniz, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre analizleri ve numune alımları yapılmaktadır. Bu kapsamda ilgili mevzuatlar çerçevesinde parametrelerimiz;

Deney Alanı (Testing Field) : Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Arsenik(As), Kadmiyum(Cd), Krom(Cr), Kurşun(Pb) Tayni
Ön İşlem : Mikrodalga İle Özütleme Metodu
Ölçüm : ICP-OES Metodu
EPA 3051 A
ISO 11885
Parlama Noktası Tayini
Kapalı Kap Metodu
ASTM D93
Florür, Klorür , Bromür Tayini
Ön İşlem : Halojenler İçin Numune Hazırlama
Ölçüm : İyon Kromatografi Metodu
EPA 5050
SM 4110 B

Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (PCB 18, PCB 28, PCB 31, PCB 52, PCB 44, PCB 101, PCB 149, PCB 153, PCB 138, PCB 180, PCB 170, PCB 194)

Ölçüm: GC-ECD Metodu

TS EN 12766-1

TS EN 12766-2
 

Temiz Çevre İçin İzçev