MENU

ATIK YAĞ ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olarak, atık yağ numuneleriniz, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre analizleri ve numune alımları yapılmaktadır. Bu kapsamda ilgili mevzuatlar çerçevesinde parametrelerimiz;

Deney Alanı (Testing Field) : Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Arsenik(As), Kadmiyum(Cd), Krom(Cr), Kurşun(Pb) Tayni
Ön İşlem : Mikrodalga İle Özütleme Metodu
Ölçüm : ICP-OES Metodu
EPA 3051 A
ISO 11885
Parlama Noktası Tayini
Kapalı Kap Metodu
ASTM D93
Florür, Klorür , Bromür Tayini
Ön İşlem : Halojenler İçin Numune Hazırlama
Ölçüm : İyon Kromatografi Metodu
EPA 5050
SM 4110 B

Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (PCB 18, PCB 28, PCB 31, PCB 52, PCB 44, PCB 101, PCB 149, PCB 153, PCB 138, PCB 180, PCB 170, PCB 194)

Ölçüm: GC-ECD Metodu

TS EN 12766-1

TS EN 12766-2
 

Temiz Çevre İçin İzçev