MENU

Fiyat Listesi


Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgemizde yer alan analiz test ve ölçümler için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her sene güncellemekte olduğu, asgari fiyat tarifesi minimum olarak uygulanmaktadır .

Ayrıca laboratuvarımız “kamu laboratuvarı” statüsüne haiz olduğu için , ilgili yönetmeliğinin 23. maddesinde yer alan hüküm uyarınca, asgari fiyat tarifesi üzerinden %10 indirim hakkını tüm ölçüm ve analiz hizmetlerinde kullanmaktadır.

Fiyat tarifesini görmek için linke tıklayın.

Temiz Çevre İçin İzçev