MENU

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ ÖLÇÜMLERİ

Hava Kalitesi ve Gürültü Ölçüm Birimimizde yer alan cihazlarla, tesislerde oluşan iç ve dış ortam gürültü düzeyi ölçümleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
Yapılan analiz ve ölçümlere ait sonuçlar; tüm Resmi kurumlarca kabul edilen ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun ilgili rehber dokümanları doğrultusunda ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerinde istenilen formatta hazırlanarak raporlanmaktadır.

Çevresel Gürültü Ölçümleri:

Laboratuvarımız bünyesinde bulunan Gürültü  Ölçüm Cihazları ile;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, : 04.06.2010 tarih 27601 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve 27 Nisan 2011 tarih ve 27917 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe istinaden yapılması gereken;

Mevcut İşletme/Tesislerde

  •  Çevre İznine Tabi İşletmeler için Akustik Rapor
  •  Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu
  •  Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu
  •  İşyeri, Atölye ve İmalathaneler için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu

Planlanan ve ÇED Kapsamında Değerlendirilen İşletme/Tesisler

  •  Planlanan İzne Tabi Tesisler için Akustik Rapor

ile ilgili raporlar hazırlanabilmektedir.

Yetkilendirilmiş parametre listemiz aşağıda yer almaktadır;

 
Deney Alanı (Testing Field) : Akustik-Gürültü

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti

TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1

TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2/T1

Mühendislik Metodu Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (LW, LWA) Tespiti TS EN ISO 3744
Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması Bölüm: 2 Genel Hesaplama Yöntemi TS ISO 9613-2
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LpA, Lw) Tespiti TS ISO 8297

 

Temiz Çevre İçin İzçev