MENU

NUMUNE ALMA

Su ve Atıksulardan Numune Alma:
TS ISO 5667-10 (Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm 10: Atık Sulardan Numune Alma Kılavuzu) standardına göre numune alma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Arıtma Çamuru ve Katı Atıktan Numune Alma:
TS EN ISO 5667-13 (Su Kalitesi - Numune Alma - Bölüm 13: Çamur Numunesi Alma Kılavuzu) standardına göre numune alma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Katı Atıktan Numune Alma:
TS 12090 (Katı atıklardan numune alma kuralları) standardına göre numune alma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Atık Yağdan Numune Alma:
TS 900-1EN ISO 3170 (Petrol Sıvıları (Elle) Atık Yağ Numunesi Alma), TS 900-2 EN ISO 3171 (Boru Hattından Otomatik Atık Yağ Numunesi Alma ) ve TS EN 60475 (Yalıtım Sıvılarının Atık Yağ Numunesi Alma Metodu ) standartlarına göre numune alma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Yüzey Topraktan Numune Alma:
TS 9923 (Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza ) standardına göre numune alma işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Atıksulardan Numune Alma TS ISO 5667-10
Atık-Katı Atıklardan Numune Alma TS 12090
Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma TS EN ISO 5667-13
Boru Hattından Otomatik Atık Yağ Numunesi Alma TS 900-2 EN ISO 3171
Petrol Sıvıları (Elle) Atık Yağ Numunesi Alma TS 900-1EN ISO 3170
Yalıtım Sıvılarının Atık Yağ Numunesi Alma Metodu TS EN 60475
Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza TS 9923

 

Temiz Çevre İçin İzçev