MENU

,

Tarihçe


İZMİR İLİ ÇEVRE KORUMA VAKFI

İnsan sağlığının, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması, korunması, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal-tarihi zenginliklerinin korunmasına katkıda bulunmak ve yeni kaynaklar sağlamak amacıyla 28.09.1990 tarihinde kurulmuştur.

Çevre Koruma Vakfının bir kuruluşu olan Çevre Laboratuvarı 1998 yılından itibaren analiz faaliyetlerini sürdürmektedir. 2005 yılından itibaren, TÜRKAK tarafından Akreditasyon Sertifikası ile akredite edilmiş bir laboratuvar olup, İZÇEV Çevre Laboratuvarı olarak, uluslararası standartlarda hizmet vermektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi’ni almaya hak kazanarak Bakanlıklarca Yeterli kılınmıştır. 

Temiz Çevre İçin İzçev