MENU

Belgelerimiz


İZÇEV ÇEVRE LABORATUVARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Yeterlik Belgesi’ne ve Türk Akreditasyon Kurumu’ndan Akreditasyon Sertifikası’na sahiptir.
Temiz Çevre İçin İzçev