MENU

TOPRAK ANALİZLERİ

Laboratuvarımız, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğine göre belirtilen parametrelerden TÜRKAK tarafından akredite olarak Toprak Analizleri yapılmaktadır. Numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Toprak, Atık ve Arıtma Çamurundan Numune Alma Eğitimi” almış personellerimiz tarafından standartlara uygun olarak alınmakta ve standartlara uygun olarak laboratuvara taşınmaktadır. Yapılan analizler aşağıda yer almaktadır.

 Deney Alanı (Testing Field) : Toprak

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

pH Tayini
Elektrometrik Metot

TS ISO 10390
Alüminyum(Al), Antimon(Sb), Arsenik(As), Baryum(Ba), Bakır(Cu), Berilyum(Be), Bor(B), Çinko(Zn), Civa(Hg), Demir(Fe), Gümüş(Ag), Kadmiyum(Cd), Kobalt(Co), Kalsiyum(Ca), Krom(Cr), Nikel(Ni), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Kurşun(Pb), Potasyum(K), Selenyum(Se), Sodyum(Na), Vanadyum(V) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS

EPA 3051 A
SM 3125 B
Alüminyum(Al), Antimon(Sb), Arsenik(As), Baryum(Ba), Bakır(Cu), Berilyum(Be), Bor(B), Çinko(Zn), Demir(Fe), Gümüş(Ag), Kadmiyum(Cd), Kobalt(Co), Kalsiyum(Ca), Krom(Cr), Nikel(Ni), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Kurşun(Pb), Potasyum(K), Selenyum(Se), Sodyum(Na), Vanadyum(V) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES
EPA 3051 A
TS EN ISO 11885
Civa (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga Özütleme
Ölçüm ICP-OES Metodu
EPA 3051 A
İşletme İçi Metot – Talimat 020.08 (EPA200.7 ‘den uyarlanmıştır.)
Florür, Klorür, Bromür, Nitrit, Nitrat, Fosfat, Sülfat Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
TS 12457-4
SM 4110 B

 
Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
EPA 9013 A
EPA 9010 C
EPA 9014
Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür Tayini
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 CN- I
EPA 9013 A
SM 4500 CN- C
SM 4500 CN- E

Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza
TS 9923

 

Temiz Çevre İçin İzçev